season after pentecost

25th Sunday in Ordinary Time

Jeremiah 8:18-9:1; Psalm 79:1-9; (Amos 8:4-7; Psalm 113;) 1 Timothy 2:1-7; Luke 16:1-13

Year C
Season after Pentecost
Sep 22, 2019

23rd Sunday in Ordinary Time

Jeremiah 18:1-11; Psalm 139:1-6, 13-18; (Deuteronomy 30:15-20; Psalm 1;) Philemon 1-21; Luke 14:25-33

Year C
Season after Pentecost
Sep 08, 2019

24th Sunday in Ordinary Time

Jeremiah 4:11-12, 22-28; Psalm 14; (Exodus 32:7-14; Psalm 51:1-10;) 1 Timothy 1:12-17; Luke 15:1-10

Year C
Season after Pentecost
Sep 15, 2019

22nd Sunday in Ordinary Time

Jeremiah 2:4-13; Psalm 81:1, 10-16; (Sirach 10:12-18 or Proverbs 25:6-7; Psalm 112;) Hebrews 13:1-8, 15-16; Luke 14:1, 7-14

Year C
Season after Pentecost
Sep 01, 2019

21st Sunday in Ordinary Time

Jeremiah 1:4-10; Psalm 71:1-6; (Isaiah 58:9b-14; Psalm 103:1-8;) Hebrews 12:18-29; Luke 13:10-17

Year C
Season after Pentecost
Aug 25, 2019

20th Sunday in Ordinary Time

Isaiah 5:1-7; Psalm 80:1-2, 8-19; (Jeremiah 23:23-29; Psalm 82;) Hebrews 11:29-12:2; Luke 12:49-56

Year C
Season after Pentecost
Aug 18, 2019

19th Sunday in Ordinary Time

Isaiah 1:1, 10-20; Psalm 50:1-8, 22-23; (Genesis 15:1-6; Psalm 33:12-22;) Hebrews 11:1-3, 8-16; Luke 12:32-40

Year C
Season after Pentecost
Aug 11, 2019

18th Sunday in Ordinary Time

Hosea 11:1-11; Psalm 107:1-9, 43; (Ecclesiastes 1:2, 12-14 and 2:18-23; Psalm 49:1-12;) Colossians 3:1-11; Luke 12:13-21

Year C
Season after Pentecost
Aug 04, 2019

17th Sunday in Ordinary Time

Hosea 1:2-10; Psalm 85; (Genesis 18:20-32; Psalm 138;) Colossians 2:6-15, (16-19); Luke 11:1-13

Year C
Season after Pentecost
Jul 28, 2019

16th Sunday in Ordinary Time

Amos 8:1-12; Psalm 52; (Genesis 18:1-10a; Psalm 15;) Colossians 1:15-28; Luke 10:38-42

Year C
Season after Pentecost
Jul 21, 2019